ION Borghardt Award 2018

De inschrijving voor de ION Borghardt Award 2018 is gesloten!

Op 19 oktober zullen de genomineerden bekend gemaakt worden. En op 13 november zal tijdens de opening van de Week van de Oppervlaktetechnologie de award worden uitgereikt.


Vanaf 11 april 2018 is de inschrijving geopend voor de ION Borghardt Award 2018. De thema’s waar dit jaar de aandacht op gelegd wordt zijn:

 • Duurzaamheid
 • Ketenoptimalisatie
 • Innovatief bij markintroductie

Duurzaamheid
De branche staat voor duurzaamheid. We kijken dan naar 3 invalshoeken.

 • Duurzame productieprocessen
 • Duurzame bedrijven
 • Duurzame producten die de branche voortbrengt

Termen als circulaire economie, hergebruik van afvalstromen, milieu- en arbeidsveiligheid, energieconsumptiereductie en alternatieve energie zijn hierbij leidend.

Ketenoptimalisatie
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Om het bedrijfsleven van Nederland concurrerend te houden moet de hele keten sterk zijn. Hier kan een toeleverancier, een laboratorium, maar ook een applicateur een belangrijke rol in spelen. Met andere woorden, wat doet een bedrijf om de ketenpartners te ontzorgen, de kwaliteit hoog, de traceerbaarheid goed en de kosten laag te houden.

Innovatief bij marktintroductie
Hoewel uiteraard ook ontwikkelprojecten zijn toegelaten, willen we hier vooral benadrukken dat onderzoek gevolgd moet worden door een marktintroductie en dus een reële markt moet bedienen. Immers het bedienen van een markt leidt tot omzet. En hier wil de jury graag zien dat er nieuwe wegen bewandeld worden. Dit kan zowel in productietechniek, alsook in product-marktcombinaties.

Criteria
Hoewel de aandacht dit jaar vooral op deze 3 onderwerpen wordt gelegd, is elke inzending met als uitgangspunt oppervlaktetechnologie, een potentiele kanshebber. Een aantal steekwoorden als hulpmiddel daarbij zijn:

 • People, Planet en Profit
 • Ketenoptimalisatie
 • Nieuw in de markt
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Innovatief
 • Energiebesparing
 • Ontzorgen van de klant
 • Marktpotentie
 • Arbeidshygiëne/veiligheid
 • Marktbelang; beantwoord dit een marktvraag
 • Duidelijkheid en begrijpbaarheid

Opgemerkt wordt dat veel bedrijven goede ideeën hebben en baanbrekend bezig zijn. Bescheidenheid blijkt regelmatig een reden te zijn om het betreffende voorbeeld niet in te dienen. Ten onrechte blijkt vaak. Daarom bij deze de oproep om ook voor uw gevoel niet zulke baanbrekende innovaties, toch in te sturen. Ook studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun innovatieve idee in te zenden.

Wat levert een ION Borghardt Award u op?
In de aankondigingen van de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 en de onderliggende evenementen zal aandacht worden besteed aan de ION Borghardt Award en de genomineerden. Tevens zullen de genomineerden tijdens het evenement in ’s-Hertogenbosch op het ION Borghardt Award plein (in het entreegebied van de SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus) de inzending aan het publiek mogen tonen en zal aandacht worden besteed aan de genomineerden in de evenementcatalogus (Vakblad OT nummer 2018/07).

De winnaar ontvangt naast de Award, de eeuwige roem en de plaquette, ook media-aandacht in onder andere het Vakblad OT (Oppervlakte Technologie). Het betreft onder andere een groot redactioneel artikel waarin het belang van uw inzending wordt weergegeven.

Indien de studentenprijs uitgereikt wordt (dit ter beoordeling van de jury), is er voor de winnaar, naast de eeuwige roem en een plaquette, een geldprijs van € 500,- beschikbaar. Uiteraard zal ook over deze innovatie een artikel in het Vakblad OT een artikel verschijnen.

Inschrijving
De inschrijving sluit op vrijdag 14 september. De genomineerden worden op 19 oktober bekendgemaakt. De bekendmaking van de winnaar(s) en de prijsuitreiking is op dinsdag 13 november 2018 tijdens de openingsceremonie van de Week van de Oppervlaktetechnologie te ’s-Hertogenbosch.

Inschrijving kan via het digitale aanmeldingsformulier: https://fd8.formdesk.com/vom1/Aanmeldingsformulier_Borghardt_Award_2018

Jury 2018
De voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van der Weijde heeft de jury op 11 april 2018 tijdens de ION Dag voor de Ondernemer voorgesteld.

 • Juryvoorzitter: prof.dr.ir. Arjan Mol; Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) van de afdeling Materials Science and Engineering (MSE) van de TU Delft
 • Jurylid: ing. Carolien Nieuwland; Projectleider bij Rijkswaterstaat Steunpunt Conserveringskennis
 • Jurylid: dr. Ann Brash; Hoofd Technologie bij Tata Steel Colors

Winnaars
Winnaar 2016: AD Chemicals in partnership met Weert Groep
Winnaar 2014: Heras
Winnaar 2012: Steur Industrial Coating
Winnaar 2010: Technocladding 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Vereniging ION
Mw. Yvette Henraat
030 – 630 03 90
henraat@vereniging-ion.nl