Nieuws

Zoals eerder bericht is Vereniging ION bezig om in aansluiting op 5xbeter (veilige werkwijze gevaarlijke stoffen) te komen tot veilige werkwijzen met CMR-stoffen...

Electrochemische en Metallieke Deklagen

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt in...

Vereniging ION

Op 31 mei 2018 heeft ONL het MKB Toekomstplan 2030, “Samen Nederland ondernemender maken”, overhandigd aan staatssecretaris mw. Mona Keijzer. Zie hiervoor ook...

Vereniging ION

Op 4 december 2018 mocht Vereniging ION een gastcollege verzorgen bij de afdeling Applied Science van de Hogeschool Zuyd te Heerlen. 115 studenten waren aanwezig om in 2...

Algemeen

Een specifieke herziening van de REACH-informatievereisten voor nanomaterialen is nu door de Europese Commissie goedgekeurd. De wijzigingen verduidelijken welke informatie...

Toeleveranciers

VNO-NCW/MKB Nederland heeft signalen ontvangen van haar leden dat er behoefte is aan een PGS15 regelhulp. VNO-NCW/MKB Nederland wil graag een Subsidie-aanvraag Versterking...

Electrochemische en Metallieke Deklagen

Home

Over vereniging ion

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) is dé branchevereniging voor een ieder die actief is in de oppervlaktebehandelende industrie (loonbedrijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven) voor alle substraten.

Oppervlaktebehandelingen omvat o.a.:  chemische/mechanische voorbehandeling, galvaniseren, emailleren, poedercoaten, (nat)lakken, anodiseren, thermisch verzinken, thermisch spuiten, ATL/KTL, impregneren, PVD/CVD, nanocoatings en nog veel meer.

Wat doet vereniging ion?

  • Gelegenheid geven tot netwerken
  • Informatie genereren en duiden (helpdesk)
  • Belangenbehartiging
  • Evenementen organiseren
  • Secretariaat voeren technische branchevereniging
  • Secretariaat voeren Qual.ION (kwaliteitslabels)
  • Branche promotie
  • Innovatie stimuleren
  • Kennis overdragen
  • Opleidingen en cursussen
Week van de Oppervlakte Technologie - WOT2018
 
Presentaties ION Dag voor de Ondernemer op 11 april 2018
 
Overzicht webtools
Handige hulpmiddelen voor technologie, veiligheid en milieu
 
Vereniging Qual.ION
Kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod
 
Vakblad OT
Verschenen artikelen uit de OT met reacties op de artikelen en historisch overzicht