Nieuws

Zoals reeds eerder gemeld, heeft Vereniging ION grote moeite met de uitleg van de Belastingdienst over de teruggave energiebelasting op gas. Naar ons idee spreken we...

Electrochemische en Metallieke Deklagen

De oppervlaktebehandelende industrie neemt deel aan de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3-convenant), die in december 2008 van start is gegaan. Een voortvloeisel...

Algemeen

Corrosie is ook in de procesindustrie een belangrijke kostenpost voor onderhoud en een belangrijke faalfactor bij calamiteiten. Een specifiek probleem is corrosie onder...

Organische Deklagen

Het huidige subsidieprogramma van de EU voor research en innovation, Horizon 2020, loopt in 2020 af. Er is dan in 7 jaar voor ongeveer € 80 miljard aan uitkeringen...

Algemeen

Op 25 mei 2016 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De overgangsperiode van 2 jaar loopt op 25 mei 2018 af. Vanaf dat moment dient...

Vereniging ION

Als “appointed body” is het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) doende met het implementeren van de CLP-richtlijn EC1272/2008. De werktitel...

Toeleveranciers

Home

Over vereniging ion

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) staat voor een veilig en duurzaam Nederland en is dé branchevereniging voor een ieder die actief is in de oppervlaktebehandelende industrie (loonbedrijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven) voor alle substraten.

Oppervlaktebehandelingen omvat o.a.:  chemische/mechanische voorbehandeling, galvaniseren, emailleren, poedercoaten, (nat)lakken, anodiseren, thermisch verzinken, thermisch spuiten, ATL/KTL, impregneren, PVD/CVD, nanocoatings en nog veel meer.

Wat doet vereniging ion?

  • Gelegenheid geven tot netwerken
  • Informatie genereren en duiden, helpdesk
  • Belangenbehartiging
  • Evenementen organiseren
  • Secretariaat voeren technische branchevereniging
  • Secretariaat voeren Qual.ION (kwaliteitslabels)
  • Branche promotie
  • Innovatie stimuleren
  • Kennis overdragen
  • Opleidingen en cursussen
Programma & Aanmelden: ION Dag voor de Ondernemer op 11 april 2018 te Maarssen
 
Activiteitenoverzicht: Week van de Oppervlakte Technologie - WOT2018 - week 46
 
Overzicht webtools
Handige hulpmiddelen voor technologie, veiligheid en milieu
 
Aanmelden Informat.ION
Digitale nieuwsbrief
 
Vakblad OT
Verschenen artikelen uit de OT met reacties op de artikelen en historisch overzicht